Nëna i thotë bijës për dikë që ai të mos mërzitet pse e kanë korigjuar.
Libri 4 – Kapitulli 56

Nëna thotë: "Pse është mërzitur ai njeri? Babai ndonjëherë e godet të birin. Nuk ka përse të trishtohet."