Onze Heer Jezus Christus' woorden tot zijn bruid over hoe zij zich geen zorgen hoeft te maken of te denken dat de dingen die die aan haar geopenbaard worden afkomstig zijn van een kwade geest, en over het herkennen van een goede of een kwade geest.
Boek 1 - Hoofdstuk 4

Ik ben uw Schepper en Verlosser. “Waarom was je bang voor mijn woorden? Waarom vroeg je je af of ze uit een goede of een kwade geest kwamen? Vertel me, heb je iets in mijn woorden gevonden dat je geweten niet gelastte te doen? Of heb ik je iets bevolen tegen redelijkheid in?" Hierop antwoordde de bruid:" Nee, integendeel, ze zijn allemaal waar en ik heb me zwaar vergist. "De heilige geest antwoordde:" Ik beval je drie dingen. “Daaruit kon je de goede geest herkennen. Ik beval je je God te eren, die jou heeft gemaakt en je alle dingen heeft gegeven die je hebt.”

Je beweegredenen vertellen je ook om hem boven alles te eren. Ik beval je om het ware geloof, dat is, te geloven dat er niets is gemaakt zonder God en dat er niets kan worden gedaan zonder God. Ik heb je ook bevolen te streven naar redelijke gematigdheid in alle dingen, want de wereld is gemaakt voor menselijk gebruik, zodat de mensen het kunnen gebruiken voor hun behoeften. Op dezelfde manier kun je ook de onreine geest herkennen uit drie dingen, de tegenstellingen van deze.
Hij verleid je om je eigen lof te zoeken en trots te zijn op de dingen die je zijn gegeven. Hij verleid je om je geloof te verraden. Hij verleidt je ook tot onzuiverheid in je hele lichaam en in alles, en laat je hart er voor branden.

Soms bedriegt hij ook de mensen onder het mom van het goede. Dit is de reden waarom ik je beveel altijd je geweten te onderzoeken en het te openbaren aan spirituele adviseurs. Twijfel er daarom niet aan dat Gods goede geest met u is, ziende dat je niets anders wenst dan God en volledig in vuur en vlam bent met zijn liefde. Ik ben de enige die dat kan doen. Het is onmogelijk om de duivel in de buurt van jou aan te trekken. Ook is het helemaal niet mogelijk voor hem om in de buurt van slechte mensen te komen, tenzij Ik het toelaat, hetzij vanwege hun zonden, of vanwege een geheim besluit wat mij bekend is, daar hij mijn schepsel is, zoals alle anderen, en hij geschapen door mijn goedheid. Ook al werd hij slecht door zijn eigen arglist. Ik ben Heer over hem. Om deze reden, hebben zij mij ten onrechte beschuldigd, zij die zeggen dat de mensen, die mij met grote toewijding van dienst zijn, krankzinnig zijn en bezeten van de duivel.

Ze maken me uit voor een man die zijn kuisheid en goedgelovige vrouw aan een echtbreker blootstelt. Dat is wat ik zou zijn als ik iemand die rechtvaardig is en vol van liefde voor mij aan de duivel zou overdragen. Maar omdat ik trouw ben, zal geen boze geest ooit controle winnen over een ziel van een van mijn toegewijden dienaars. Hoewel mijn vrienden soms bijna gek lijken, is het niet omdat zij lijden van de duivel of omdat zij mij met vurige toewijding dienen. Het is eerder te wijten aan een fout van de hersenen of een andere verborgen oorzaak, die hen dient zich nederig op te stellen.

Soms kan het ook gebeuren dat de duivel ofwel macht krijgt van mij over de organen van goede mensen voor hun eigen grotere beloning of hun geweten donkerder maakt. Echter, kan hij nooit zeggenschap krijgen over de zielen van degenen die vertrouwen hebben in mij en hun vreugde beleven in mij.