De roemrijke woorden van de Maagd Maria aan haar dochter over hoe zij zich moet kleden en welke sieraden ze dient te dragen.
BOEK 1 – HOOFDSTUK 7

Ik ben Maria, die geboorte heeft gegeven aan de Zoon van God, ware God en waarachtig mens. Ik ben de Koningin van de engelen. Mijn Zoon houdt van je met heel zijn hart. Dus hou van hem! Je moet worden versierd met de eerlijkste kleding en ik zal je tonen hoe en wat voor soort kleding ze zouden moeten zijn. Want zoals u eerst een shirt, dan een tuniek, schoenen, een mantel en een broche op je borst droeg, moet je nu spirituele kleren hebben. Het shirt is berouw. Net zoals het shirt het dichtst op het lichaam wordt gedragen, zijn berouw en belijdenis de eerste weg tot het gesprek met God. Hierdoor wordt de geest, die eens vreugde in de zonde vond, gezuiverd en het onkuise lichaam onder controle gehouden. De twee schoenen zijn de twee voorwaarden, namelijk het voornemen om eerdere overtredingen te herstellen en de intentie om goed te doen en afstand te nemen van het kwaad.

Je tuniek is hoop in God. Net zoals een tuniek twee mouwen heeft, zal er rechtvaardigheid en barmhartigheid zijn. Op deze manier zul je hopen op de genade van God, omdat je zijn rechtvaardigheid niet negeert.
Denk zo na over zijn rechtvaardigheid en oordeel opdat je zijn genade niet vergeet, want zijn rechtvaardigheid werkt niet zonder genade en genade niet zonder gerechtigheid.

De mantel is het geloof. Net zoals de mantel alles dekt en alles er is ingesloten, kan de menselijke natuur eveneens begrijpen en alles bereiken door het geloof.
Deze mantel moet worden versierd met de tekenen van de liefde van de bruidegom, namelijk de manier waarop hij je geschapen heeft, de manier waarop hij je vrijkocht, de manier waarop hij je voedde en je in zijn geest gebracht heeft en je spirituele zicht heeft geopend.

De broche, hecht de overpeinzing van zijn lijden stevig op je borst: hoe hij bespot en gegeseld werd, hoe hij levend aan het kruis hing, bloedend en doorstoken in al zijn ledematen, hoe zijn gehele lichaam samentrok door de acute pijn van het lijden bij zijn dood, hoe hij zijn geest in de handen van zijn Vader toevertrouwde. Draag deze broche altijd op je borst.

Laat op je hoofd een kroon zetten, ik bedoel hiermee, kuisheid in je affecties, waardoor je eerder geseling verdraagt dan verder te worden bevlekt. Wees bescheiden en waardig! Denk aan niets, wens niets anders dan je God en Schepper. Als je Hem hebt, heb je alles. Op deze manier gesierd, zal je je bruidegom verwachten.