Note from Ville Hietanen (Jerome) of ProphecyFilm.com and Against-All-Heresies-And-Errors.blogspot.com: Currently, I (but not my brother of the “prophecyfilm12” mail) have updated many of my old believes to be more in line with Vatican II and I no longer adhere to the position that Vatican II or the Protestants, Muslims, Buddhists or various Traditionalists Groups and Peoples etc. or the various teachings, Saints and adherents to Vatican II (and other canonized by Vatican II) such as Saint Mother Theresa or Saint Pope John Paul II etc. was heretical or damned or not Catholic (or not the Pope) – or that they are unworthy of this title. I have also embraced the sexual views on marriage of Vatican II, and I no longer adhere to the strict interpretations as expressed on this website and on my other websites. To read more of my views, see these articles: Some corrections: Why I no longer condemn others or judge them as evil I did before.Why I no Longer Reject Vatican II and the Traditional Catholic Priests or Receiving Sacraments from Them (On Baptism of Desire, Baptism of Blood, Natural Family Planning, Una Cum etc.)Q&A: Damnation and Eternal Torments for Our Children and Beloved Ones is "True" and "Good" but Salvation for Everyone is "Evil" and a "Heresy"?

Naturalne Planowanie Rodziny (NPR)

Naturalne Planowanie Rodziny (NPR)

Papież Pius XI Casti Connubii (# 54), 31 grudnia 1930: "Skoro zatem akt małżeński poprzez swój charakter jest przeznaczony przede wszystkim dla płodzenia dzieci, ci więc, którzy wykonują go celowo niweczą siły przyrody i popełniają grzech przeciw naturze i dokonują czynu, który jest niegodziwy i wewnętrznie błędny."

NATURALNE PLANOWANIE RODZINY (NPR) JEST GRZESZNYM KONTROLOWANIEM NARODZIN

Święty Cezar z Arles: "TAK CZĘSTO, JAK WIE, ŻE JEGO ŻONA JEST BEZ PRAGNIENIA POSIADANIA DZIECI... BEZ WĄTPIENIA POPEŁNIA GRZECH". (W.A. Jurgens, Wiara Dawnych Ojców, Vol. 3:. 2233)

Papież Pius XI Casti Connubii (# 's 53-56), 31 Grudnia 1930: "Ale bez względu na powód, jakkolwiek poważny, jaki można przedstawić, nic, co wewnętrznie przeciw naturze, nie może stać się zgodne z naturą i moralnie dobre. W związku z tym, że akt małżeński poprzez swój charakter jest przeznaczony przede wszystkim dla płodzenia dzieci, ci więc, którzy wykonują go celowo niwecząc siły przyrody, popełniają grzech przeciw naturze i dokonują czynu, który jest niegodziwy i wewnętrznie błędny.

"Nic dziwnego zatem, jeśli Pismo Święte zaświadcza, że Boski Majestat podchodzi z największym obrzydzeniem do tej strasznej zbrodni, a czasem nawet karał ją śmiercią. Jak zauważa Święty Augustyn, "współżycie z jednym nawet prawowitym małżonkiem jest bezprawne i niegodziwe, gdy poczęcie potomstwa jest uniemożliwione."

Onan, syn Judy, zrobił to, a Pan zabił go za to. (Rdz 38:8-10)

W rzeczywistości argument przeciwko Naturalnemu Planowaniu Rodziny można podsumować bardzo prosto. Dogmat katolicki uczy nas, że podstawowym celem małżeństwa (i aktu małżeńskiego) jest zrodzenie i wychowanie dzieci.

Papież Pius XI Casti Connubii (# 17), 31 grudnia 1930: "Podstawowym celem małżeństwa jest zrodzenie i wychowanie dzieci".

Papież Pius XI Casti Connubii (# 54), 31 grudnia 1930: "Skoro zatem akt małżeński poprzez swój charakter jest przeznaczony przede wszystkim dla płodzenia dzieci, ci więc, którzy wykonują go celowo niweczą siły przyrody i popełniają grzech przeciw naturze i dokonują czynu, który jest niegodziwy i wewnętrznie błędny."

"W związku z otwartym odchodzeniem od nieprzerwanej tradycji chrześcijańskiej niektórzy niedawno uznali za możliwe uroczyste zadeklarowanie innej doktryny dotyczącej tej kwestii. Kościół katolicki, któremu Bóg powierzył obronę integralności i czystości obyczajów, stojąc pośród ruin moralnych, które go otaczają, tak, aby mógł zachować czystość ślubnego związku plugawionego przez te nieczyste plamy, podnosi głos na znak swego Boskiego posłannictwa i poprzez nasze usta na nowo głosi: jakiekolwiek wykorzystanie małżeństwa wykonywane w taki sposób, że akt ten jest celowo zniweczony w swojej naturalnej mocy do generowania życia jest przestępstwem według prawa Bożego i natury, i ci, którzy się zaspokajają w ten sposób są naznaczeni winą grzechu ciężkiego."

Dlatego też, nawet jeśli NPR nie ingeruje bezpośrednio w sam akt małżeński, jak jego obrońcy z upodobaniem podkreślają, to nie ma to większego znaczenia. NPR jest godne potępienia, ponieważ podporządkowuje główny cel (lub przeznaczenie) małżeństwa i aktu małżeńskiego (zrodzenie i wychowanie dzieci) celowi drugorzędnemu.

NPR podporządkowuje podstawowy cel małżeństwa innym rzeczom, poprzez świadomą próbę uniknięcia dzieci (tzn. uniknięcia pierwotnego celu) pozwalając na utrzymywanie stosunków małżeńskich. NPR zatem odwraca porządek ustanowiony przez samego Boga. Czyni dokładnie tą rzecz, o której papież Pius XI uroczyście nauczał, że jest niezgodna z prawem. I w tym momencie zmiażdżone zostają wszystkie argumenty przedstawione przez tych, którzy bronią NPR. Ponieważ wszystkie argumenty przedstawione przez tych, którzy bronią NPR, koncentrują się na samym akcie małżeństwa i ślepo ignorują fakt, że nie ma różnicy, czy para nie dokonuje samego aktu, jeżeli podporządkowuje ona i udaremnia podstawowy cel małżeństwa.

Pomimo tego autorytatywnego nauczania, które potępia Naturalne Planowanie Rodziny, prosta logika podpowie katolikom, że jest to coś złego. Jeśli Kościół potępił metody sztucznej antykoncepcji, ponieważ zapobiegają poczęciu potomstwa, dlaczego pozwalałby na to samo za pomocą innej metody? To tak, jakby pragnienie lub myśl o zabójstwie kogoś nie były grzechem według zwolenników NPR, a jedynie sam akt morderstwa.

W publikacjach promujących NPR, okresu płodności żony jest czasem klasyfikowany jako "niepewny" i "niebezpieczny", jak gdyby stwarzanie nowego życia było uważane za poważne naruszenie bezpieczeństwa narodowego, a malutkie niemowlę za zdradzieckiego kryminalistę! To jest naprawdę obrzydliwe.

Czyż może być bardziej jasne, że ci, którzy podpisują się pod tego typu zachowaniem i tą metodą, wyłączają Boga i dzieci i zastępują ich własnym egoistycznym porządkiem?

Tobiasz 06:17 - "Święty młodzieniec Tobiasz podchodzi do swojej narzeczonej Sary po trzech dniach modlitwy, nie z powodu cielesnego pożądania, ale tylko dla miłości potomstwa. Będąc pouczonym przez Archanioła Świętego Rafaela, że do zaangażowania się w akt małżeński musi on być pobudzony raczej miłością do dzieci niż pożądaniem. Bo ci, którzy w taki sposób otrzymują małżeństwo, jakby odcinali się od Boga i swoich umysłów i oddawali się swojej żądzy, tak jak koń i muł, które nie rozumieją i nad nimi diabeł ma moc".

Słowo „małżeństwo” oznacza „urząd macierzyństwa”. Ci, którzy stosują NPR próbują uniknąć małżeństwa (urzędu macierzyństwa) i odciąć się od Boga.

Naturalne Planowanie Rodziny łączy się również z brakiem wiary ze strony tych, którzy stosują i polecają tą metodę. Czy pary, które korzystają z NPR, lub kapłani, którzy ją polecają, posiadają nadprzyrodzoną wiarę w Opatrzność Bożą? Czy wierzą, że Bóg jest tym, który zsyła życie? Czy ktoś ma prawo do 3 dzieci, kiedy Bóg chciał, aby miał 10? Bóg doskonale zdaje sobie sprawę z potrzeb każdego małżeństwa i wie dokładnie, z czym mogą sobie poradzić. Osoby z prawdziwą Wiarą Katolicką powinny być całkowicie obojętne wobec wykresów i kalendarzy. Są to nienaturalne instrumenty, które udaremniają wolę Bożą. Zignoruj te bzdury i zaakceptuj fakt, że Bóg nie obdarzy cię żadnym dzieckiem, którego nie będziesz w stanie utrzymać. Nie obciąży cię On niczym zbyt ciężkim, ponieważ Jego jarzmo jest zawsze łatwe, a brzemię Jego zawsze lekkie. Jeśliby zwolennicy NPR postawili na swoim, nie byłoby żadnych rodzin z ponad 10 dzieci, ani wielu świętych, którzy przybyli z tych rodzin (np. Świętej Katarzyny ze Sieny, 23-cie dziecko z 25). Kapłani, którzy promują metody "Naturalnego" Ograniczania Rodziny, a także pary, które je stosują, są winni grzechu ciężkiego. Jest to sprzeczne z nauczaniem Kościoła i jest sprzeczne z prawem naturalnym. Jest to obraza dla Opatrzności Bożej i stanowi zupełny brak wiary. Dlaczego nie chcesz praktykować czystości zamiast popełniać śmiertelny grzech NPR? Prawdziwe uświęcenie przychodzi poprzez cnotę czystości! Jak można wywnioskować, pod żadnym pozorem nie można podporządkować podstawowego celu (lub przeznaczenia) małżeństwa i aktu małżeństwa (zrodzenia i wychowania dzieci) innym celom drugorzędnym.

Papież Pius XI Casti Connubii (# 's 53-56), 31 grudnia 1930: "Ale bez względu na powód, jakkolwiek poważny..." Piekło będzie czekało na tych, którzy praktykują NPR przeciwko prawu naturalnemu. Gorąco błagamy wszystkich kapłanów i świeckich do przyjęcia nauczania Kościoła na ten temat i odzyskania wiary w Bożą opatrzność. Jeśli jesteś przekonany i wierzysz w te obrzydliwe herezje, sprzeczne z prawem naturalnym, dokonaj pokuty i wyznaj swój grzech natychmiast.


We are looking for willing translators and helpers for the full articles. This article about Natural Family Planning (NFP) and Contraception and Sexual Pleasure and Lust is currently not available in its entirety in the Polish language. For those interested, the whole article about Natural Family Planning (NFP) and Contraception and Sexual Pleasure and Lust can be read and translated at: www.trusaint.com/natural-family-planning-and-contraception/ and http://www.trusaint.com/sexual-pleasure-and-lust/


www.trusaint.com/Polish/
Darmowe DVD, Artykuły i Książki
FREE DVDs & VIDEOS
WATCH & DOWNLOAD ALL OUR DVDs & VIDEOS FOR FREE!