Note from Ville Hietanen (Jerome) of ProphecyFilm.com: Currently, I (but not my brother of the “prophecyfilm12” mail) have updated many of my old believes to be more in line with Vatican II and I no longer adhere to the position that Vatican II or the Protestants, Muslims, Buddhists or various Traditionalists Groups and Peoples etc. or the various teachings, Saints and adherents to Vatican II (and other canonized by Vatican II) such as Saint Mother Theresa or Saint Pope John Paul II etc. was heretical or damned or not Catholic (or not the Pope) – or that they are unworthy of this title.

I also ask the forgiveness of Presidents Barack Obama and the Bush family and all other people in power or worldly influence who has been slandered by us, and also of Popes John XXIII, Paul VI, John Paul II, Benedict XVI and Francis I and everyone else, whether Buddhist or Protestant, who has been slandered in our crazy conspiracy theories that judges many in power or religion as being evil or as being part of some evil conspiracy out to enslave mankind through evil means, since this was obviously wrong (as I also understood when I saw videos of their good example and kindness to other human beings, such as just recently with Barack Obama here) and since I have come to understand better that we must not judge others! (Yet, before this and when I was more of a judger, I had no scruple to give other people watching our material the impression that people in power were perhaps evil or part of some evil conspiracy for the only "crime" of making a handsign! And I am really sorry for this and for all the bad examples we have made!)

Why have I changed position? That is simply because the law of conscience is true, and because damnation is something evil, and because the Vatican II Catholic Church and the World (secular people, Freemasons, the Illuminati, Albert Pike etc. who all of them also have been judged evilly by me, and I am sorry for this) are more open to the Law of Conscience and Universal Salvation, whereas the pre-Vatican II Church was not!

In fact, as the crazy conspiracy theories goes, Vatican II was even created in part because of the actions and deeds of the Freemasons etc.!, and so they did a good thing for changing the world to become better with their good thoughts of desiring and wishing Universal Peace, Love, Brotherhood and Understanding amongst all peoples and all countries – instead of there being separation, hate or unworthy feelings for others that repressing and evil teachings such as “that only Catholics or Christians can be saved”, creates in people! And to prove the point to you, I will ask you this: How often have you yourself perhaps personally, as a Christian (or other religious), judged your fellow human brothers and sisters as not being saved or that they will be damned, or even, as not being worthy of being saved, only because he or she was a Muslim, a Buddhist, a Catholic, a Protestant or even a Sinner, such as a Gay or Homosexual? (Forgive me, I too have judged and condemned you before, but not anymore and from now on I will judge you based on the moral life you lead and if you actually love and do good to your loved ones, neighbours and strangers since it is in this where true love and goodness is shown in people, and not in whether they are Catholics, or Muslims, or even Gay since homosexual people also can truly love others and be completely unselfish, even if they are not accepted by every Christian or religious person for their lifestyle, sadly; and instead of being given love, understanding and acceptance for who they are, they are given hate, rejection and even nonacceptance even if they hate no one and are good persons spreading love, and this behavior will of course only breed more hate, contention and ill feelings not only in us if we keep fighting with them, but also in our beloved homosexual brothers and sisters that are human beings with feelings too that needs to be respected!)

Now, as we can see, if one actually believes in this logic or follows this faith and reasoning in life of condemning and judging others based on mere faith instead of actual evil acts, then one is not actually believing in Universal Brotherhood and Sisterhood amongst our respective halves (our fellow human beings that does not yet share the same faith, beliefs or lifestyles as we do), but one is rather believing in and following repression and seclusion and of providing an ultimate good (such as eternal salvation) only for one's own – and that is clearly wrong! And that is why I admire all the good now that every human being does for our fellow human brothers and sisters, whoever they are or whatever groups they are, such as the Vatican II, the World, the Catholics and Christians, Muslims, Buddhists and Jews, believers and unbelievers alike, even Antichrists and every other Religious peoples and groups and even Gays and the Freemasons, for all the good they do and believe in, who follow their conscience by loving everyone and unifying everyone into one similar and likeworthy family, so that we all may be friends and love each other and see each other in the next life instead of being separated, as sadly was formerly taught and believed in by the majority if people both in and outside the Church!

For more information on this topic and why I have changed position, and why damnation is evil and why the Vatican II Church teaches something good with being more open to universal salvation and the law of conscience, see these posts (please see both of them, they are very important):

https://against-all-heresies-and-errors.blogspot.com/2019/08/why-i-no-longer-reject-vatican-ii-or-the-traditional-priests-or-receiving-sacraments-from-them.html

https://against-all-heresies-and-errors.blogspot.com/2019/05/q-why-damnation-and-eternal-torments-is-evil.html

Simply said, salvation for everyone is something infinitely desirable and endlessly good, whereas eternal damnation in torments and fire is the most evil thing that could ever be imagined, and it is stupid to believe (and just silently accept) that our fellow human beings must be damned simply because they held a different faith, or simply because God wills it, or only because they failed in their life. That is why I admire Vatican II now, since they have distanced themselves from repressing and evil teachings like an eternal Hell with torments and fire for our beloved fellow human brothers, sisters, fathers, mothers, children and neighbours etc! and now, instead of focusing on unforgiveness and damnation, the Catholic Church (which is the Church of God) focuses on love, unity, forgiveness, hope and salvation for everyone – which is an eternal true and endlessly good doctrine, since it follows true justice and our conscience which wills eternal good towards everyone and not only towards ones own (even ones enemies, that they may become good so that we may be able to love each other and become best friends).

See: Why I no Longer Reject Vatican II and the Traditional Catholic Priests or Receiving Sacraments from Them (On Baptism of Desire, Baptism of Blood, Natural Family Planning, Una Cum etc.)

Q&A: Damnation and Eternal Torments for Our Children and Beloved Ones is "True" and "Good" but Salvation for Everyone is "Evil" and a "Heresy"?

Naturalne Planowanie Rodziny (NPR)

Naturalne Planowanie Rodziny (NPR)

Papież Pius XI Casti Connubii (# 54), 31 grudnia 1930: "Skoro zatem akt małżeński poprzez swój charakter jest przeznaczony przede wszystkim dla płodzenia dzieci, ci więc, którzy wykonują go celowo niweczą siły przyrody i popełniają grzech przeciw naturze i dokonują czynu, który jest niegodziwy i wewnętrznie błędny."

NATURALNE PLANOWANIE RODZINY (NPR) JEST GRZESZNYM KONTROLOWANIEM NARODZIN

Święty Cezar z Arles: "TAK CZĘSTO, JAK WIE, ŻE JEGO ŻONA JEST BEZ PRAGNIENIA POSIADANIA DZIECI... BEZ WĄTPIENIA POPEŁNIA GRZECH". (W.A. Jurgens, Wiara Dawnych Ojców, Vol. 3:. 2233)

Papież Pius XI Casti Connubii (# 's 53-56), 31 Grudnia 1930: "Ale bez względu na powód, jakkolwiek poważny, jaki można przedstawić, nic, co wewnętrznie przeciw naturze, nie może stać się zgodne z naturą i moralnie dobre. W związku z tym, że akt małżeński poprzez swój charakter jest przeznaczony przede wszystkim dla płodzenia dzieci, ci więc, którzy wykonują go celowo niwecząc siły przyrody, popełniają grzech przeciw naturze i dokonują czynu, który jest niegodziwy i wewnętrznie błędny.

"Nic dziwnego zatem, jeśli Pismo Święte zaświadcza, że Boski Majestat podchodzi z największym obrzydzeniem do tej strasznej zbrodni, a czasem nawet karał ją śmiercią. Jak zauważa Święty Augustyn, "współżycie z jednym nawet prawowitym małżonkiem jest bezprawne i niegodziwe, gdy poczęcie potomstwa jest uniemożliwione."

Onan, syn Judy, zrobił to, a Pan zabił go za to. (Rdz 38:8-10)

W rzeczywistości argument przeciwko Naturalnemu Planowaniu Rodziny można podsumować bardzo prosto. Dogmat katolicki uczy nas, że podstawowym celem małżeństwa (i aktu małżeńskiego) jest zrodzenie i wychowanie dzieci.

Papież Pius XI Casti Connubii (# 17), 31 grudnia 1930: "Podstawowym celem małżeństwa jest zrodzenie i wychowanie dzieci".

Papież Pius XI Casti Connubii (# 54), 31 grudnia 1930: "Skoro zatem akt małżeński poprzez swój charakter jest przeznaczony przede wszystkim dla płodzenia dzieci, ci więc, którzy wykonują go celowo niweczą siły przyrody i popełniają grzech przeciw naturze i dokonują czynu, który jest niegodziwy i wewnętrznie błędny."

"W związku z otwartym odchodzeniem od nieprzerwanej tradycji chrześcijańskiej niektórzy niedawno uznali za możliwe uroczyste zadeklarowanie innej doktryny dotyczącej tej kwestii. Kościół katolicki, któremu Bóg powierzył obronę integralności i czystości obyczajów, stojąc pośród ruin moralnych, które go otaczają, tak, aby mógł zachować czystość ślubnego związku plugawionego przez te nieczyste plamy, podnosi głos na znak swego Boskiego posłannictwa i poprzez nasze usta na nowo głosi: jakiekolwiek wykorzystanie małżeństwa wykonywane w taki sposób, że akt ten jest celowo zniweczony w swojej naturalnej mocy do generowania życia jest przestępstwem według prawa Bożego i natury, i ci, którzy się zaspokajają w ten sposób są naznaczeni winą grzechu ciężkiego."

Dlatego też, nawet jeśli NPR nie ingeruje bezpośrednio w sam akt małżeński, jak jego obrońcy z upodobaniem podkreślają, to nie ma to większego znaczenia. NPR jest godne potępienia, ponieważ podporządkowuje główny cel (lub przeznaczenie) małżeństwa i aktu małżeńskiego (zrodzenie i wychowanie dzieci) celowi drugorzędnemu.

NPR podporządkowuje podstawowy cel małżeństwa innym rzeczom, poprzez świadomą próbę uniknięcia dzieci (tzn. uniknięcia pierwotnego celu) pozwalając na utrzymywanie stosunków małżeńskich. NPR zatem odwraca porządek ustanowiony przez samego Boga. Czyni dokładnie tą rzecz, o której papież Pius XI uroczyście nauczał, że jest niezgodna z prawem. I w tym momencie zmiażdżone zostają wszystkie argumenty przedstawione przez tych, którzy bronią NPR. Ponieważ wszystkie argumenty przedstawione przez tych, którzy bronią NPR, koncentrują się na samym akcie małżeństwa i ślepo ignorują fakt, że nie ma różnicy, czy para nie dokonuje samego aktu, jeżeli podporządkowuje ona i udaremnia podstawowy cel małżeństwa.

Pomimo tego autorytatywnego nauczania, które potępia Naturalne Planowanie Rodziny, prosta logika podpowie katolikom, że jest to coś złego. Jeśli Kościół potępił metody sztucznej antykoncepcji, ponieważ zapobiegają poczęciu potomstwa, dlaczego pozwalałby na to samo za pomocą innej metody? To tak, jakby pragnienie lub myśl o zabójstwie kogoś nie były grzechem według zwolenników NPR, a jedynie sam akt morderstwa.

W publikacjach promujących NPR, okresu płodności żony jest czasem klasyfikowany jako "niepewny" i "niebezpieczny", jak gdyby stwarzanie nowego życia było uważane za poważne naruszenie bezpieczeństwa narodowego, a malutkie niemowlę za zdradzieckiego kryminalistę! To jest naprawdę obrzydliwe.

Czyż może być bardziej jasne, że ci, którzy podpisują się pod tego typu zachowaniem i tą metodą, wyłączają Boga i dzieci i zastępują ich własnym egoistycznym porządkiem?

Tobiasz 06:17 - "Święty młodzieniec Tobiasz podchodzi do swojej narzeczonej Sary po trzech dniach modlitwy, nie z powodu cielesnego pożądania, ale tylko dla miłości potomstwa. Będąc pouczonym przez Archanioła Świętego Rafaela, że do zaangażowania się w akt małżeński musi on być pobudzony raczej miłością do dzieci niż pożądaniem. Bo ci, którzy w taki sposób otrzymują małżeństwo, jakby odcinali się od Boga i swoich umysłów i oddawali się swojej żądzy, tak jak koń i muł, które nie rozumieją i nad nimi diabeł ma moc".

Słowo „małżeństwo” oznacza „urząd macierzyństwa”. Ci, którzy stosują NPR próbują uniknąć małżeństwa (urzędu macierzyństwa) i odciąć się od Boga.

Naturalne Planowanie Rodziny łączy się również z brakiem wiary ze strony tych, którzy stosują i polecają tą metodę. Czy pary, które korzystają z NPR, lub kapłani, którzy ją polecają, posiadają nadprzyrodzoną wiarę w Opatrzność Bożą? Czy wierzą, że Bóg jest tym, który zsyła życie? Czy ktoś ma prawo do 3 dzieci, kiedy Bóg chciał, aby miał 10? Bóg doskonale zdaje sobie sprawę z potrzeb każdego małżeństwa i wie dokładnie, z czym mogą sobie poradzić. Osoby z prawdziwą Wiarą Katolicką powinny być całkowicie obojętne wobec wykresów i kalendarzy. Są to nienaturalne instrumenty, które udaremniają wolę Bożą. Zignoruj te bzdury i zaakceptuj fakt, że Bóg nie obdarzy cię żadnym dzieckiem, którego nie będziesz w stanie utrzymać. Nie obciąży cię On niczym zbyt ciężkim, ponieważ Jego jarzmo jest zawsze łatwe, a brzemię Jego zawsze lekkie. Jeśliby zwolennicy NPR postawili na swoim, nie byłoby żadnych rodzin z ponad 10 dzieci, ani wielu świętych, którzy przybyli z tych rodzin (np. Świętej Katarzyny ze Sieny, 23-cie dziecko z 25). Kapłani, którzy promują metody "Naturalnego" Ograniczania Rodziny, a także pary, które je stosują, są winni grzechu ciężkiego. Jest to sprzeczne z nauczaniem Kościoła i jest sprzeczne z prawem naturalnym. Jest to obraza dla Opatrzności Bożej i stanowi zupełny brak wiary. Dlaczego nie chcesz praktykować czystości zamiast popełniać śmiertelny grzech NPR? Prawdziwe uświęcenie przychodzi poprzez cnotę czystości! Jak można wywnioskować, pod żadnym pozorem nie można podporządkować podstawowego celu (lub przeznaczenia) małżeństwa i aktu małżeństwa (zrodzenia i wychowania dzieci) innym celom drugorzędnym.

Papież Pius XI Casti Connubii (# 's 53-56), 31 grudnia 1930: "Ale bez względu na powód, jakkolwiek poważny..." Piekło będzie czekało na tych, którzy praktykują NPR przeciwko prawu naturalnemu. Gorąco błagamy wszystkich kapłanów i świeckich do przyjęcia nauczania Kościoła na ten temat i odzyskania wiary w Bożą opatrzność. Jeśli jesteś przekonany i wierzysz w te obrzydliwe herezje, sprzeczne z prawem naturalnym, dokonaj pokuty i wyznaj swój grzech natychmiast.


We are looking for willing translators and helpers for the full articles. This article about Natural Family Planning (NFP) and Contraception and Sexual Pleasure and Lust is currently not available in its entirety in the Polish language. For those interested, the whole article about Natural Family Planning (NFP) and Contraception and Sexual Pleasure and Lust can be read and translated at: www.trusaint.com/natural-family-planning-and-contraception/ and http://www.trusaint.com/sexual-pleasure-and-lust/


www.trusaint.com/Polish/
Darmowe DVD, Artykuły i Książki
FREE DVDs & VIDEOS
WATCH & DOWNLOAD ALL OUR DVDs & VIDEOS FOR FREE!