Note from Ville Hietanen (Jerome) of ProphecyFilm.com and Against-All-Heresies-And-Errors.blogspot.com: Currently, I (but not my brother of the “prophecyfilm12” mail) have updated many of my old believes to be more in line with Vatican II and I no longer adhere to the position that Vatican II or the Protestants, Muslims, Buddhists or various Traditionalists Groups and Peoples etc. or the various teachings, Saints and adherents to Vatican II (and other canonized by Vatican II) such as Saint Mother Theresa or Saint Pope John Paul II etc. was heretical or damned or not Catholic (or not the Pope) – or that they are unworthy of this title. I have also embraced the sexual views on marriage of Vatican II, and I no longer adhere to the strict interpretations as expressed on this website and on my other websites. To read more of my views, see these articles: Some corrections: Why I no longer condemn others or judge them as evil I did before.Why I no Longer Reject Vatican II and the Traditional Catholic Priests or Receiving Sacraments from Them (On Baptism of Desire, Baptism of Blood, Natural Family Planning, Una Cum etc.)Q&A: Damnation and Eternal Torments for Our Children and Beloved Ones is "True" and "Good" but Salvation for Everyone is "Evil" and a "Heresy"?

Jezus Chrystus, Informacje o nas i naszej misji
Informacje o nas i naszej misji

Niech Bóg wam błogosławi!
Jesteśmy trzema niegodnymi sługami naszego Pana i Boga Jezusa Chrystusa, którzy z łaski Bożej żyjemy jak mnisi w czystości i pokorze, i w poświęceniu naszego życia, by kochać Boga ponad wszystko, głosząc słowa Pana Jezusa po całym świecie. Naszą misją jest gromadzenie braci i sióstr, którzy mają dobrą wolę głosić, nauczać i propagować te Święte Objawienia naszym umiłowanym braciom i siostrom w świecie. Prosimy, przekaż adres naszej strony internetowej i powiedz o niej oraz o cudownych słowach naszego Pana wszystkim swoim przyjaciołom, krewnym i znajomym dla zbawienia ich dusz. Jeśli jesteś księdzem, mamy nadzieję i modlimy się, że będziesz głosić te słowa z Ducha Świętego wszystkim swoim parafianom.

Jezus cierniem ukoronowany

(Mt 12:30) „Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie; i kto nie zbiera ze Mną, rozprasza.”
Ten werset jasno wykłada, że żeby zostać zbawionym, musisz ratować siebie i innych od piekła. On również jasno uczy, że jeśli nie starasz się ratować dusz, to w rzeczywistości im szkodzisz i je rozpraszasz. A Chrystus mówi, że ci, którzy nie starają się ratować dusz, są Jego nieprzyjaciółmi. A zatem, czy naprawdę robisz wszystko, co w Twojej mocy?

Pokornie prosimy wszystkich o wydrukowanie kopii tych ksiąg razem z adresem naszej strony i rozdanie ich za darmo wszystkim waszym braciom i siostrom. Idźcie do świątyń i wręczajcie je lub umieszczajcie na pojazdach zaparkowanych na placach kościelnych. Proponujemy również, abyś spytał proboszcza, czy by zechciał zakupić egzemplarze „Proroctw i Objawień Św. Brygidy Szwedzkiej” dla całej swojej parafii po obniżonej cenie. Prosimy również o wyłożenie kopii tych wielkich Objawień wszędzie: na drzwiach, drzewach i innych miejscach, gdzie mogłyby być widoczne dla wszystkich, aby dla naszego Pana Jezusa Chrystusa uratować tyle dusz, ile to możliwe!

Ręce

Poszukujemy chętnych tłumaczy, którzy posiadają umiejętność robienia dobrych przekładów na różne języki. Szukamy też kogoś, kto mógłby przygotować audiobook w formacie mp3. Pragniemy, by z twoją pomocą, Czytelniku, pewnego dnia Objawienia te były dostępne przynajmniej w pięćdziesięciu tłumaczeniach. Prosimy, pomóż nam znaleźć książki z Objawieniami Świętej Brygidy w innych językach. Zostaniesz sowicie nagrodzony przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, jeśli podejmiesz trud, by rozpowszechnić jego Boskie słowa innym w jakikolwiek możliwy dla ciebie sposób. Możesz to robić na różne sposoby: na przykład przez pisanie o naszej stronie internetowej i cytowanie Objawień Świętej Brygidy lub tematów poruszanych w naszych filmach, przez zamieszczanie adresu lub hiperłącza na forach albo blogach, czy w inny podobny sposób tak, aby ludzie mogli odnaleźć cudowne słowa naszego Pana i Jego Najświętszej Matki oraz nasze filmy. Możesz umieszczać nasze filmy na różnych internetowych stronach z filmami, wstawiać je na własną stronę lub na strony forów itp., dzielić się nimi z przyjaciółmi, a nawet z nieprzyjaciółmi, żeby mogli wzrastać w prawdziwej wierze albo dojść do niej. Możesz również skontaktować się ze sprzedawcami lub wydawcami, aby zapytać ich o zakup tych książek od nas albo drukowanie ich dla nas. Prosimy, rozdawaj i dziel się naszymi książkami i kopiami naszych filmów bez żadnych opłat oraz rozsyłaj maile o naszej stronie. Usilnie również prosimy cię o odmawianie Modlitwy Różańcowej za bliźnich i błagaj ich, by również go odmawiali. Żadna inna modlitwa nie jest tak potężna jak Różaniec Święty! Jeśli możesz i chcesz nam pomóc w ratowaniu dusz, skontaktuj się z nami, a my podamy ci dalsze instrukcje. Bo przez pomoc duszom innych ludzi, pomagasz sobie!

Św. Brygida została kanonizowana przez Papieża Bonifacego IX w roku 1391, którą potwierdził Papież Marcin V na Soborze w Konstancji w roku 1415.
Objawieniom Św. Brygidy przyznano wyjątkowo wysoki poziom prawdziwości, autorytetu i doniosłości już we wczesnym okresie. Papież Grzegorz XI (1370-1378) potwierdził je i orzekł jako wysoce pożyteczne, jak też Bonifacy IX (1389-1404) w bulli papieskiej „Ab origine mundi” w paragrafie 39 (7 października 1391 r.). Przedstawiono je następnie na Soborze w Konstancji (1414-1418) i na Soborze w Bazylei (1431-1449) – oba orzekły o ich zgodności z Wiarą Katolicką. Objawienia były również mocno bronione przez licznych wysoce szanowanych teologów, m.in. Jana Gersona (1363-1429), Kanclerza Uniwersytetu Paryskiego i Kardynała Jana de Torquemadę (1388-1468).

Objawienia Świętej Brygidy

Św. Brygida urodziła się w szlachetnej, bogatej rodzinie. Jej rodzina była wierząca, żyła zgodnie z nauczaniem naszego Pana Jezusa Chrystusa i przekazała wiele ze swoich dóbr na powstające kościoły i klasztory, a także wiele na ubogich. Pewnego razu, w wieku lat dziesięciu, Św. Brygida zobaczyła ukrzyżowanego Pana Jezusa Chrystusa, który rzekł do niej: „Spójrz, jakże cierpię!”. Pomyślała, że działo się to w tym samym czasie i odrzekła: „O Panie, któż Ci to uczynił?”. A Pan odpowiedział: ”Ci, co mną gardzą i zapominają o mojej wielkiej miłości”. Po śmierci jej męża wstąpiła do zakonu i oddała wszystkie swoje bogactwa. Wszystkie z jej proroctw spełniły się do dnia dzisiejszego, a pozostaje jeszcze kilka, które mają się wypełnić.

Proszę, nie zapominaj czytać te Objawienia i inne Boże pisma codziennie, aby wzrastać duchem i w cnocie, ponieważ diabeł będzie robił wszystko co w jego mocy, abyś zaprzestał czytania tego Słowa Bożego, aż w końcu o nich zapomnisz i popadniesz w grzechy. Nie zapominaj drukować kopii tych wielkich Objawień, abyś miał je zawsze pod ręką, gdy nadejdą wielkie katastrofy, przed którymi ostrzega Pismo Święte, abyś nie musiał polegać (przykładowo) na elektryczności, która nie zawsze będzie dostępna.

Ta książka jest lustrem, w którym dusza może zobaczyć swoje skazy i poznać, co jest miłe Panu, a co Mu się nie podoba. Czytaj tę książkę raz po raz, a nauczysz się, jak powinieneś kochać Boga i twego bliźniego, jak gardzić tym co ziemskie i przejściowe, walcząc o nieprzemijające i Niebiańskie, znosząc dla Chrystusa przeciwności tego świata i gardząc dobrami i atrakcjami, dziękując Bogu w chorobie, nie będąc dumnym w dobrym zdrowiu, nie stając się zuchwałym, gdy los ci sprzyja, ani przygnębionym w pokusach.

Św. Ludwik de Montfort (+1710 r.): „Błogosławiony Alan de la Roche, który tak bardzo był poświęcony Pannie Najświętszej, miał wiele objawień od Niej i wiemy, że potwierdził prawdziwość tych objawień przez uroczystą przysięgę. Trzy z nich wyróżniają się szczególnym naciskiem: pierwsze, jeśli jacyś ludzie zaprzestaną odmawiania Zdrowaś Maryjo (Anielskie Pozdrowienie, które uratowało świat [Łk 1:28]) z powodu niedbalstwa, oziębłości i niechęci do tej modlitwy, będzie to prawdopodobnym i bliskim znakiem potępienia ich wiecznego.”

Różaniec

Polecamy gorąco, by 15 dziesiątek Różańca Świętego było odmawianych codziennie. W przekazach fatimskich Pani nasza wielokrotnie kładła nacisk na wagę codziennej Modlitwy Różańcowej. Powiedziała nawet, że Franciszek będzie musiał odmówić „wiele różańców”, zanim będzie mógł pójść do Nieba. Powinieneś przedkładać czytanie Słowa Bożego i modlitwę nad inne czynności, by wzrastać duchem. Odmówienie wszystkich 15 dziesiątek Różańca może być dokonywane na różne sposoby. Jednak dla wielu najlepszym sposobem jest odmawianie jednej części o konkretnej porze dnia, na przykład: Tajemnice Radosne o poranku, Bolesne w południe, a Chwalebne wieczorem. Witaj Królowo (Salve Regina) należy odmówić na koniec, po całym dniu Różańca. Zasadniczym aspektem Różańca jest medytacja nad Tajemnicami – wydarzeniami z życia naszego Pana i Najświętszej Maryi Panny. Oznacza to rozmyślanie o nich, wyobrażanie ich sobie, rozważanie łask i cnót w nich ukazywanych oraz posłużenie się nimi jako inspiracją do lepszego poznawania i ukochania Boga. Popularne jest skupienie się na konkretnej cnocie w każdej z tajemnic.

Matka Boża do Św. Dominika (1214 r.): „Dominiku, czy wiesz, jakiej broni chce użyć Błogosławiona Trójca, aby zmienić ten świat?”. „O, Pani moja – odpowiedział św. Dominik – lepiej wiesz ode mnie…”. Wtedy Panna Najświętsza odrzekła: „Chcę, abyś wiedział, że w tego rodzaju walce taranem pozostaje zawsze Psałterz Anielski (Różaniec), który jest kamieniem węgielnym Nowego Testamentu. Jeśli więc chcesz zdobyć te zatwardziałe dusze i pozyskać je dla Boga, głoś mój Psałterz.”. (Tajemnica Maryi, str. 18)

„Odkąd bł. Alan de la Roche na nowo przywrócił to nabożeństwo, głos ludu, który jest głosem Bożym, zawsze nazywał je ‘Różańcem’. Słowo ‘Różaniec’ znaczy ‘Korona z Róż’, co ma oznaczać, że ilekroć żarliwie odmawiają ludzie Różaniec, na skroń Jezusa i Maryi wkładają koronę ze stu pięćdziesięciu trzech czerwonych róż i szesnastu białych. Będąc kwiatami Niebiańskimi, te róże nigdy nie zwiędną ani nie stracą swego wyśmienitego piękna. Zaprawdę, stać będą przed tobą przez całą wieczność i przynosić radość i zachwyt! Nasza Pani okazała swą całkowitą aprobatę dla nazwy ‘Różaniec’; wyjawiła kliku osobom, że każdorazowo gdy odmawiają ‘Zdrowaś Maryjo’, dają Jej przepiękną różę, a każdy kompletny Różaniec to dla Niej korona z róż. Róża
Znany jezuita, br. Alfons Rodriguez, zwykł odmawiać Różaniec z taką gorliwością, że często widywał czerwoną różę wychodzącą z jego ust za każde ‘Ojcze nasz’, a białą za każde ‘Zdrowaś Maryjo’. I czerwone, i białe były równe co do piękna i woni, jedyna różnica pozostawała w kolorze.
W kronikach o Św. Franciszku czytamy o młodym bracie zakonnym, który miał godny pochwały zwyczaj odmawiania Korony Królowej Niebios (Różańca) każdego dnia przed obiadem. Pewnego dnia z jakiegoś powodu nie mógł jej odmówić. Już zadzwonił dzwon refektarza, gdy poprosił przełożonego, by pozwolił mu jeszcze na tę modlitwę, zanim zasiądzie do stołu. Otrzymawszy pozwolenie, zawrócił się do celi, by się pomodlić.
Gdy długo nie wychodził, przełożony wysłał po niego innego brata. Ten zobaczył go w celi skąpanego w niebiańskim świetle przed Panną Najświętszą, przy której stały dwa Anioły. Piękne róże ciągle wypływały z ust jego przy każdym ‘Zdrowaś Maryjo’, Aniołowie zbierali je jedna po drugiej, umieszczając na skroni Naszej Pani, a Ona z uśmiechem je przyjmowała.
W końcu dwóch jeszcze innych mnichów zostało wysłanych, by zobaczyć, co się stało i zobaczyli tę samą piękną scenę, a Panna Najświętsza nie odeszła, zanim cały Różaniec nie był odmówiony.”
(Św. Ludwik de Montfort, Tajemnica Maryi)

„Gdyby mi ktoś nową utorował drogę, którą można by dojść do Jezusa Chrystusa, i gdyby droga ta wyłożona była wszystkimi zasługami Błogosławionych, ozdobiona wszystkimi ich cnotami heroicznymi, oświetlona światłem anielskim i upiększona pięknością Aniołów, i gdyby wszyscy Aniołowie i Święci znajdowali się na niej, by prowadzić, bronić i podtrzymywać tych, co nią iść pragną, zaprawdę powiem śmiało i powiem prawdę: ponad tę drogę, tak doskonałą, wybrałbym raczej niepokalaną drogę Maryi. Jest to droga bez skazy i plamy, bez grzechu pierworodnego i uczynkowego, bez cienia i ciemności.”
(Św. Ludwik de Montfort, Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny)

Pismo Święte

Proponujemy ci również czytanie Słowa Bożego przynajmniej jedną do dwóch godzin dziennie, aż do śmierci, jeśli to możliwe. Jeśli nie czytasz wystarczająco każdego dnia, twoja modlitwa stanie się pusta, ponieważ osoba nie znająca Pisma, nie będzie wiedzieć, o co prosić i modlić się cnotliwie i z duchowym błogosławieństwem. Jeśli nie możesz tego tak spełnić, powinieneś powoli, ale uparcie podjąć kroki, by dojść do tego poziomu poprzez postanowienie w sercu, by nigdy nie czytać ani nie modlić się mniej niż zadecydowałeś. Wtedy, gdy przyzwyczaisz się do czytania chociażby jednej godziny dziennie, będziesz mógł powoli dodawać do niej następne minuty, aż osiągniesz swój cel. Działanie w ten sposób jest o wiele mądrzejsze, a cel zostanie osiągnięty dużo łatwiej. Ponieważ ćwiczenia duchowe są podobne innym ćwiczeniom światowym: im więcej praktyki podejmiesz, tym lepsze rezultaty. Najlepszym czasem modlitwy jest rano, gdyż umysł jest wolny od myśli i dyskusji świeckich, zatem radzimy tobie poświęcić czas poranny na Modlitwę Różańcową. Różaniec jest najpotężniejszą bronią w świecie przeciw diabłu i tym, którzy lekceważą wieczny płacz za zaniechanie oddawania czci Najświętszej Pani jak na to Ona w pełni zasługuje! Pomyśl i rozważ, jak wielkie to jest móc rozmawiać z Panem całego stworzenia i z Jego Matką, kiedy tylko chcemy. To prawie niemożliwe dla człowieka, by porozmawiał z królem czy królową z tego świata, a jednak Król królów i Jego umiłowana Matka słyszą każde twoje słowo. Zaprawdę, powiadam ci, że nawet jedno dobre słowo modlitwy ma więcej wartości niż wszystkie złota i klejnoty, i nieskończona ilość wszechświatów, bo one przeminą, ale słowa Boga nigdy nie przeminą. Pomyśl sobie, jak bardzo mógłbyś się skoncentrować i na ile oparł się nieprzyzwoitym, rozpraszającym myślom, gdybyś nagle dowiedział się, że dostaniesz 10.000 zł albo nowy samochód jeśli tylko zmówisz Różaniec będąc pełnym skupienia, będąc poza zasięgiem jakichkolwiek innych myśli, będąc skupionym wyłącznie na modlitwie. Ten przykład ukazuje nam, jak słaba jest nasza wola, jak daleko bardziej pożądamy rzeczy doczesnych, zamiast skupić się na duchowych, nigdy nie przemijających. Pamiętajmy o tym przykładzie, a wtedy będziemy się w stanie goręcej i żarliwiej modlić a tym samym otrzymać wieczną nagrodę w Niebie! Diabły skupiają się niezmiernie na tym, by skłonić człowieka do pogardy modlitwą w następujące sposoby: albo próbują cię nią znużyć, albo mieć trudności w koncentracji, albo modlić się króciutko – one wiedzą, że modlitwa jest jedyną drogą do zbawienia. Wybiegi, jakie szatani stosują, by cię rozproszyć i zawieść do piekła w tym wieku, to oczywiście światowe i bezbożne media, gry komputerowe itp., ale grzechy typu m.in.: pożądliwość ciała, zarozumiałość, nieskromne ubiory, obżarstwo, zachłanność i pycha dają im więcej mocy nad umysłem, ponieważ dana osoba poszukuje ziemskich komfortów zamiast dóbr niebieskich.

Św. Alfons Liguori

Św. Alfons (1760 r.): „Dla życia duchowego czytanie świętych ksiąg jest być może nie mniej pożyteczne niż modlitwa przemyślana. Św. Bernard mówi, że czytanie uczy nas natychmiastowo modlitwy i cnoty w praktyce. Stąd konkludował, że duchowe czytanie i modlitwa są tymi ramionami, którymi piekło jest pokonywane, a Niebo zdobywane… Dlatego Św. Atanazy mawiał, że nie znajdziemy człowieka poświęconego służbie Bożej, a któryby nie praktykował czytania duchowego.” (T.S., str. 513)
„A zatem, bracia, bądźmy wytrwali w naszej regule, strzeżmy się wszelkiej opieszałości. Albowiem Pan współdziała z nami, stosownie do tego, co napisano: «Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra»”. Ale aby uniknąć bycia lekkomyślnym, dobrze jest rozważyć sobie słowo Apostoła „Umieram codziennie”. Ponieważ jeśli też będziemy żyć, jakby umierając co dzień, nie będziemy grzeszyć. A znaczeniem tego powiedzenia jest, że gdy wstajemy codziennie, powinniśmy pamiętać, że możemy nie dotrwać wieczora; i znowuż, gdy się kładziemy na spoczynek, powinniśmy pamiętać, że możemy nie powstać. Gdyż nasze życie z natury jest niepewne, a Opatrzność przydziela nam go dzień po dniu. A zatem układając nasze życie codzienne, nie powinniśmy popadać w grzechy ani mieć ku czemuś pożądliwość, ani żywić ku komuś wielkiego gniewu, ani też gromadzić dóbr ziemskich. Ale, tak jakby żyjąc w codziennym wyczekiwaniu śmierci, powinniśmy pozostawać bez dóbr i przebaczać wszystko wszystkim, nie powinniśmy także zachowywać żadnego pożądania kobiet ani chcieć innych pustych przyjemności. Powinniśmy odwrócić się od tego jak od przeszłego i już nieistniejącego, zawsze przemagając się i wypatrując Dnia Sądu. Bo większy strach i zagrożenie męką niwelują zapędy do przyjemności i duszę stawiają na nogi, gdy staje na skraju upadku. „Gdyśmy więc weszli na drogę naszego nawrócenia, podążajmy nią nadal, prosto do celu wytężając siły ku temu, co przed nami. Niech nikt z nas nie spogląda do tyłu, jak to uczyniła żona Lota, tym bardziej że Pan mówi: ‘Ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a ogląda się wstecz, nie nadaje się do Królestwa Bożego’. – Św. Atanazy, Żywot Św. Antoniego

Katolik musi również zrozumieć, że nieliczni są zbawieni. Pan nasz Jezus Chrystus wyjawił nam, że droga do Nieba jest prosta i wąska, a nieliczni ją odnajdują podczas, gdy droga do piekła jest szeroka i obierana przez większość (Mt 7:13) Dusza krzyczy i jęczy

Św. Mateusz 7:13 – ”Wchodźcie przez ciasną bramę! Bo szeroka jest brama i przestronna ta droga, która prowadzi do zguby, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują!”

Św. Łukasz 13:24: – „«Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi, gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, a nie będą mogli.”

Pismo także naucza, że prawie cały świat leży w ciemnościach tak bardzo, że szatan jest nawet nazwany „księciem” (Jan 12:31) i „bogiem” (2 Kor 4:3) tego świata.

1 J 5:19 – „Wiemy, że jesteśmy z Boga, cały zaś świat leży w mocy Złego.”

Smutnym jest fakt historyczny, iż większość ludzi na tym świecie ma złą wolę i odrzuca prawdę. Oto dlaczego niemal cały świat trwa w ciemnościach i znajduje się na drodze zatracenia. Taki był stan rzeczy od początku. Tak było wtedy, gdy jedyne osiem dusz z całej populacji światowej (Noe i jego rodzina) uniknęli gniewu Bożego w czasie potopu, który pokrył całą Ziemię i gdy Izraelici odrzucili Prawo Boże i raz po raz popadali w bałwochwalstwo. Jezioro ognia Tylko dwóch ludzi z całej populacji Izraelitów (Jozue i Kaleb) weszło do Ziemi Obiecanej, gdyż ludzie sprzeciwiali się Bogu raz po raz nawet wtedy, gdy widzieli cuda, jakich świat dotąd nie widział!

Św. Leonard z Porto Maurizio (1676-1751) o małej liczebności zbawionych rzekł: „Po konsultacji wszystkich teologów i poczynieniu sumiennych studiów nad tym zagadnieniem, napisał on [Suarez]: ‘Najczęściej podtrzymywaną opinią wśród Katolików jest ta, że jest więcej dusz potępionych niż przeznaczonych’. Dołącz autorytet Ojców Greckich i Łacińskich do tego, co powiedzieli teologowie, a odkryjesz, że prawie wszyscy oni mówią to samo. Taka jest opinia Św. Teodora, Św. Bazylego, Św. Efrema, Św. Jana Chryzostoma. Co więcej, według Baroniusza był to powszechny pogląd wśród Ojców Greckich, która to prawda została wyraźnie objawiona Św. Szymonowi Słupnikowi, który po tym objawieniu dla pewności swojego zbawienia zdecydował się na żywot stojąc na szczycie słupa przez czterdzieści lat, wystawiony na wszelką zmienność pogody – oto wzór pokuty i świętości dla każdego. Teraz odnieśmy się do Ojców Łacińskich. Usłyszysz Św. Grzegorza, który jasno mówi: „Wielu dochodzi do wiary, ale niewielu do Królestwa Niebieskiego”. Św. Anzelm stwierdza: „Jest niewielu zbawionych”. Św. Augustyn twierdzi jeszcze bardziej dobitnie: „Dlatego, w porównaniu do potępionych mało jest zbawionych”. Jednak najstraszniejsze oświadcza Św. Hieronim. Przy końcu swego życia, w obecności swoich uczniów wypowiedział te srogie słowa: „Ze stu tysięcy ludzi, których życie zawsze było złe, znajdziecie tylko jednego godnego odpuszczenia grzechów”.

Wizja Archidiakona Lyonu, który zmarł tego samego dnia co Św. Bernard (1153 r.): „Wiedz, Ekscelencjo, że w tej samej godzinie, w której odszedłem, trzydzieści trzy tysiące ludzi również zmarło. Spośród tej liczby Bernard i ja poszliśmy bezzwłocznie do Nieba, trzech do Czyśćca, a wszyscy pozostali spadli do piekła.” (powiedziane do Św. Wincentego Ferrera)
Przemyśl: kiedyś praktycznie cała Europa była katolicka, królestwa zakazały religii fałszywej, tworząc tym samym wspaniały okres dla rozwoju duchowości, doskonały czas, nie tak, jak obecnie! Ilu wtedy zostało zbawionych, ocalonych, ilu może być w takim razie teraz? Jeżeli zastanowimy się głębiej, nie pozostaje nam nic innego, jak czarna rozpacz.

Chrystus mówił nam, o tej nielicznej grupie duchownych, którzy zostaną zbawieni: „Oni zaprawdę są niewolnikami, jest ich tak niewielu i tak ciężko ich znaleźć, że na każdych stu nie wiem czy jeden się taki znajdzie.”
(Proroctwa i Objawienia Św. Brygidy, księga 6 – rozdział 35) Piekło zniszczy ciało i duszę
Jeżeli sam Chrystus powiedział, że na stu duchownych nie znajdzie się choć jeden zbawiony, to jak myślisz? ilu z nas, zwykłych ludzi, którzy nie próbują nawet odrzucić dóbr tego świata, zostanie zbawionych? Smutna to rzecz, że tylko wizja śmierci i piekła jest w stanie przebudzić tę niewielką cząstkę ludzi czytających ten tekst! Wpierw przeczytasz tekst a potem być może z lenistwa bądź przewrotności twojej odrzucisz, gasząc tym samym zapał i miłość do końca, aż nadejdzie czas. Modlimy się żarliwie byś nie był jednym z tych Judaszów, którzy będą cierpieć wieczne męki w piekle!

W piekle jest tak gorąco, że nawet gdyby cały świat wraz ze wszystkim, co się na nim znajduje, podpalić nie może być porównania. Najróżniejsze głosy bluźnią przeciw Bogu a swoje wywody kończą straszliwym lamentem. Dusze przypominają ciała ludzi, których członki są wiecznie rozdzierane, bez jakiejkolwiek ulgi, nieustannie.
(Proroctwa i Objawienia Św. Brygidy, księga 4 – rozdział 7)

Mikołaj z Nicei mówiąc o ogniach piekielnych, powiedział, że nic na ziemi nie odda ich bezmiaru. Piekło Dodaje, że gdyby wszystkie drzewa leśne zostały ścięte, ułożone w ogromny stos i podpalone, to ten przerażający stos nie byłby nawet iskrą piekielną.”

„Ponieważ najmniejszy grzech, z którego człowiek się cieszy, za który nie żałuje, wystarcza, by pozbawić go Królestwa Niebieskiego.”
(Proroctwa i Objawienia Św. Brygidy, księga 1 - rozdział 32)

„Inni chrześcijanie uwierzyli w istnienie piekła, ponieważ Chrystus mówił wielokrotnie i z wielkim naciskiem, że ono istnieje, a Hiacynta je widziała: w jednym momencie pojęła, że Boża sprawiedliwość jest dopełnieniem Jego miłosierdzia i że musi być piekło, jeśli ma być Niebo. Nic nie wydało jej się ważniejsze od uratowania jak największej liczby dusz z tych okropności, które widziała spod świetlistych rąk Królowej Niebios. Nic nie mogło być za trudne, być za małe lub za wielkie, by zaniechać ten ratunek.”
(Nasza Pani z Fatimy, str. 89)

Poniżej znajduje się interesujący cytat od Św. Alfonsa na temat nawrócenia się jakiegoś człowieka na Wiarę Katolicką przy końcu jego życia. Św. Alfons twierdzi, że takie nawrócenia wynikają z konieczności i że byłoby bardzo trudno Bogu przebaczyć takiej osobie:
Ten kto żyje w grzechu, umrze w grzechu. „W grzechu swoim pomrzecie” (J 7:21). To prawda, że w którymkolwiek momencie grzesznik się nawróci, Pan Bóg mu przebaczy, ale żaden grzesznik nie ma obiecanej łaski nawrócenia na godzinę śmierci. „Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć” (Iz 55:6). Zatem, przyjdzie taki czas, gdy niektórzy grzesznicy będą szukać Boga, a nie znajdą Go. „Będziecie Mnie szukać, a nie znajdziecie” (J 7:34). Nieszczęśliwcy pójdą na spowiedź w godzinę śmierci, będą obiecywać i płakać, i prosić Boga o miłosierdzie, ale nie wiedząc, co czynią. Człowiek widzący siebie pod stopą nieprzyjaciela, który zamierza się sztyletem na jego gardło, będzie ronił łzy, błagał o przebaczenie i obiecywał mu służyć jak niewolnik przez resztę życia. Ale czy przeciwnik mu uwierzy? Nie! Będzie przekonany, że jego słowa są nieszczere – że celem jest jedynie wyrwać się z jego rąk, a potem, gdy zostanie mu przebaczone, będzie bardziej wrogi niż kiedykolwiek. Podobnie, jak może Bóg przebaczyć umierającemu grzesznikowi, widząc, że wszystkie jego akty skruchy i obietnice pochodzą nie z serca, ale ze strachu przed śmiercią i nadchodzącym potępieniem.”
(Kazanie 38 O śmierci grzesznika, par. 8)

Człowiek jedynie cielesny

Wielu ludzi dzisiaj nie myśli o pomocy innym duszom. Wolą tracić czas na oglądanie świeckiej TV, seriali, filmów, granie w gry video i poszukiwanie ziemskich przyjemności, niż poświęcić go na ratunek swojej własnej i dusz innych ludzi. Nie spędzają nawet godziny dziennie starając się ratować siebie i innych od wiecznych ogni piekielnych. Ci bezduszni grzesznicy nie wejdą do Królestwa Niebieskiego, bo zupełnie nie dbają o dusze innych ludzi, tylko o następną przyjemność i zabawę życiową. (Mt 12:30) Nasz Pan z pewnością skaże ich na wieczny ogień piekielny za ich brak miłości!
Wyobraź sobie, że widzisz swojego przyjaciela lub kogoś z rodziny, jak jest bezlitośnie torturowany, a ty nie możesz temu przeciwdziałać. Większość ludzi zrobiłaby prawie wszystko, żeby zapobiec takiej sytuacji. Dusze w piekle A właśnie tak będzie, jeśli nie wysilisz się, by uratować duszę twego przyjaciela. (Mt 7:13-14) Więc jeśli naprawdę zależy ci na rodzinie i przyjaciołach, powiedz im, proszę, o Słowie Bożym i wielkich Objawieniach Św. Brygidy. Jedna pojedyncza dusza jest cenniejsza od nieskończonej ilości wszechświatów, gdyż świat materialny przestanie istnieć, a dusza twego przyjaciela nigdy nie przestanie. Zawsze pamiętaj: prawdziwy przyjaciel to ten, który mówi ci prawdę. Jako Katolik każdy jest zobowiązany starać się o przemianę swoich przyjaciół i członków swej rodziny. A więc gdy ktoś jest zupełnie nieświadomy, w co wierzy jej czy jego przyjaciel, to ta osoba nie ewangelizuje tak, jak powinna. Zatem zaprośmy ludzi na ucztę weselną Pana, jak o to nas prosił! Jeżeli cieszymy się z tego, że wierzymy, a nie jesteśmy gorliwi o rozszerzenie wiary na innych, jak możemy oczekiwać zbawienia?

Jeśli możesz to zrobić, wspomóż nas datkiem w imię naszego Pana Jezusa Chrystusa, by pomóc rozgłaszać Proroctwa i Objawienia Św. Brygidy Szwedzkiej i prawdziwą Wiarę Chrześcijańską po całym świecie, żeby ratować dusze naszych umiłowanych braci i sióstr. Aby móc osiągnąć ten cel z twoją pomocą, potrzebujemy twego wsparcia finansowego, by docierać do ludzi, publikować te książki w różnych językach i o wiele więcej. Pokornie prosimy was wszystkich, byście dali z tego, co wam zbywa, żeby pomagać nam ratować dusze od ogni piekielnych. Darowizny Twoje wsparcie finansowe może wpłynąć na to, gdzie ktoś spędzi całą wieczność.
Jest napisane: „Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, dlatego że jest uczniem, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody.” (Ew. Mateusza 10:42)

Potrzebujemy twego wsparcia, złóż datek tutaj, prosimy.
Potrzebujemy również twoich modlitw! Modlimy się o Boże błogosławieństwo dla was wszystkich i umocnienie waszego życia duchowego poprzez Jego cenne słowa, które można znaleźć w Objawieniach Św. Brygidy!

Jeśli chcesz się z nami skontaktować, prosze przeslij email na adress http://www.trusaint.com/contact/. (Jeśli możesz, pisz prosze po angielsku.)

www.trusaint.com/Polish/
Darmowe DVD, Artykuły i Książki
FREE DVDs & VIDEOS
WATCH & DOWNLOAD ALL OUR DVDs & VIDEOS FOR FREE!