Note from Ville Hietanen (Jerome) of ProphecyFilm.com: Currently, I (but not my brother of the “prophecyfilm12” mail) have updated many of my old believes to be more in line with Vatican II and I no longer adhere to the position that Vatican II or the Protestants, Muslims, Buddhists or various Traditionalists Groups and Peoples etc. or the various teachings, Saints and adherents to Vatican II (and other canonized by Vatican II) such as Saint Mother Theresa or Saint Pope John Paul II etc. was heretical or damned or not Catholic (or not the Pope) – or that they are unworthy of this title.

I also ask the forgiveness of Presidents Barack Obama and the Bush family and all other people in power or worldly influence who has been slandered by us, and also of Popes John XXIII, Paul VI, John Paul II, Benedict XVI and Francis I and everyone else, whether Buddhist or Protestant, who has been slandered in our crazy conspiracy theories that judges many in power or religion as being evil or as being part of some evil conspiracy out to enslave mankind through evil means, since this was obviously wrong (as I also understood when I saw videos of their good example and kindness to other human beings, such as just recently with Barack Obama here) and since I have come to understand better that we must not judge others! (Yet, before this and when I was more of a judger, I had no scruple to give other people watching our material the impression that people in power were perhaps evil or part of some evil conspiracy for the only "crime" of making a handsign! And I am really sorry for this and for all the bad examples we have made!)

Why have I changed position? That is simply because the law of conscience is true, and because damnation is something evil, and because the Vatican II Catholic Church and the World (secular people, Freemasons, the Illuminati, Albert Pike etc. who all of them also have been judged evilly by me, and I am sorry for this) are more open to the Law of Conscience and Universal Salvation, whereas the pre-Vatican II Church was not!

In fact, as the crazy conspiracy theories goes, Vatican II was even created in part because of the actions and deeds of the Freemasons etc.!, and so they did a good thing for changing the world to become better with their good thoughts of desiring and wishing Universal Peace, Love, Brotherhood and Understanding amongst all peoples and all countries – instead of there being separation, hate or unworthy feelings for others that repressing and evil teachings such as “that only Catholics or Christians can be saved”, creates in people! And to prove the point to you, I will ask you this: How often have you yourself perhaps personally, as a Christian (or other religious), judged your fellow human brothers and sisters as not being saved or that they will be damned, or even, as not being worthy of being saved, only because he or she was a Muslim, a Buddhist, a Catholic, a Protestant or even a Sinner, such as a Gay or Homosexual? (Forgive me, I too have judged and condemned you before, but not anymore and from now on I will judge you based on the moral life you lead and if you actually love and do good to your loved ones, neighbours and strangers since it is in this where true love and goodness is shown in people, and not in whether they are Catholics, or Muslims, or even Gay since homosexual people also can truly love others and be completely unselfish, even if they are not accepted by every Christian or religious person for their lifestyle, sadly; and instead of being given love, understanding and acceptance for who they are, they are given hate, rejection and even nonacceptance even if they hate no one and are good persons spreading love, and this behavior will of course only breed more hate, contention and ill feelings not only in us if we keep fighting with them, but also in our beloved homosexual brothers and sisters that are human beings with feelings too that needs to be respected!)

Now, as we can see, if one actually believes in this logic or follows this faith and reasoning in life of condemning and judging others based on mere faith instead of actual evil acts, then one is not actually believing in Universal Brotherhood and Sisterhood amongst our respective halves (our fellow human beings that does not yet share the same faith, beliefs or lifestyles as we do), but one is rather believing in and following repression and seclusion and of providing an ultimate good (such as eternal salvation) only for one's own – and that is clearly wrong! And that is why I admire all the good now that every human being does for our fellow human brothers and sisters, whoever they are or whatever groups they are, such as the Vatican II, the World, the Catholics and Christians, Muslims, Buddhists and Jews, believers and unbelievers alike, even Antichrists and every other Religious peoples and groups and even Gays and the Freemasons, for all the good they do and believe in, who follow their conscience by loving everyone and unifying everyone into one similar and likeworthy family, so that we all may be friends and love each other and see each other in the next life instead of being separated, as sadly was formerly taught and believed in by the majority if people both in and outside the Church!

For more information on this topic and why I have changed position, and why damnation is evil and why the Vatican II Church teaches something good with being more open to universal salvation and the law of conscience, see these posts (please see both of them, they are very important):

https://against-all-heresies-and-errors.blogspot.com/2019/08/why-i-no-longer-reject-vatican-ii-or-the-traditional-priests-or-receiving-sacraments-from-them.html

https://against-all-heresies-and-errors.blogspot.com/2019/05/q-why-damnation-and-eternal-torments-is-evil.html

Simply said, salvation for everyone is something infinitely desirable and endlessly good, whereas eternal damnation in torments and fire is the most evil thing that could ever be imagined, and it is stupid to believe (and just silently accept) that our fellow human beings must be damned simply because they held a different faith, or simply because God wills it, or only because they failed in their life. That is why I admire Vatican II now, since they have distanced themselves from repressing and evil teachings like an eternal Hell with torments and fire for our beloved fellow human brothers, sisters, fathers, mothers, children and neighbours etc! and now, instead of focusing on unforgiveness and damnation, the Catholic Church (which is the Church of God) focuses on love, unity, forgiveness, hope and salvation for everyone – which is an eternal true and endlessly good doctrine, since it follows true justice and our conscience which wills eternal good towards everyone and not only towards ones own (even ones enemies, that they may become good so that we may be able to love each other and become best friends).

See: Why I no Longer Reject Vatican II and the Traditional Catholic Priests or Receiving Sacraments from Them (On Baptism of Desire, Baptism of Blood, Natural Family Planning, Una Cum etc.)

Q&A: Damnation and Eternal Torments for Our Children and Beloved Ones is "True" and "Good" but Salvation for Everyone is "Evil" and a "Heresy"?

Różaniec | Tajemnice Różańca Świętego | Jak odmawiać Różaniec

Jak odmawiać Różaniec | Tajemnice Różańca Świętego

Zasadniczym aspektem Różańca jest medytacja nad tajemnicami – wydarzeniami z życia Pana naszego i naszej Pani. Oznacza to rozmyślanie o nich, wyobrażanie ich sobie, rozważanie łask i cnót w nich ukazywanych oraz posłużenie się nimi jako inspiracją do lepszego poznawania i ukochania Boga.

Różaniec

Polecamy gorąco, by 15 dziesiątek Różańca Świętego było odmawianych codziennie. W przekazach fatimskich Pani nasza wielokrotnie kładła nacisk na wagę codziennej modlitwy różańcowej. Powiedziała nawet, że Franciszek będzie musiał odmówić „wiele różańców”, zanim będzie mógł pójść do Nieba. Odmówienie wszystkich 15 dziesiątek Różańca może być dokonywane na różne sposoby. Jednak dla wielu najlepszym sposobem jest odmawianie jednej części o konkretnej porze dnia, na przykład: Tajemnice Radosne o poranku, Bolesne w południe, a Chwalebne wieczorem. Witaj Królowo (Salve Regina) należy odmówić na koniec, po całym dniu Różańca.

Św. Ludwik de Montfort (+1710): „Błogosławiony Alan de la Roche, który tak bardzo był poświęcony Pannie Najświętszej, miał wiele objawień od Niej i wiemy, że potwierdził prawdziwość tych objawień przez uroczystą przysięgę. Trzy z nich wyróżniają się szczególnym naciskiem: pierwsze, jeśli jacyś ludzie zaprzestaną odmawiania Zdrowaś Maryjo (Anielskie Pozdrowienie, które uratowało świat [Łk 1:28]) z powodu niedbalstwa, oziębłości i niechęci do tej modlitwy, będzie to prawdopodobnym i bliskim znakiem potępienia ich wiecznego.”

Zasadniczym aspektem Różańca jest medytacja nad tajemnicami – wydarzeniami z życia Pana naszego i naszej Pani. Oznacza to rozmyślanie o nich, wyobrażanie ich sobie, rozważanie łask i cnót w nich ukazywanych oraz posłużenie się nimi jako inspiracją do lepszego poznawania i ukochania Boga. Popularne jest skupienie się na konkretnej cnocie w każdej z tajemnic.

Jak odmawiać Różaniec

ZNAK KRZYŻA
Prawą ręką uczyń znak Krzyża przez dotknięcie czoła, następnie piersi, lewego ramienia, a potem prawego, mówiąc: „W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen”.

SKŁAD APOSTOLSKI
Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion; zstąpił do Piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, Świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

OJCZE NASZ
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

ODMÓW TRZY RAZY MODLITWĘ „ZDROWAŚ MARYJO”
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

 • Przy pierwszym „Zdrowaś Maryjo” po słowie „Jezus” dodaj: „który pomnaża nam Wiarę”.
 • Przy drugim „Zdrowaś Maryjo” po słowie „Jezus” dodaj: „który wzmacnia naszą Nadzieję”.
 • Przy trzecim „Zdrowaś Maryjo” po słowie „Jezus” dodaj: „który rozpala nas Miłością”.

CHWAŁA OJCU
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

- ZAPOWIEDZ TAJEMNICĘ (TAJEMNICE RADOSNE, BOLESNE ALBO CHWALEBNE)

 • Pierwsza Tajemnica Radosna – Zwiastowanie (modlitwa o pokorę)
 • Druga Tajemnica Radosna – Nawiedzenie (modlitwa o miłość bliźniego)
 • Trzecia Tajemnica Radosna – Narodziny (modlitwa o ubóstwo w duchu)
 • Czwarta Tajemnica Radosna – Ofiarowanie (modlitwa o czystość umysłu i ciała)
 • Piąta Tajemnica Radosna – Odnalezienie Dzieciątka Jezus w Świątyni (modlitwa o posłuszeństwo)
 • Pierwsza Tajemnica Bolesna – Modlitwa w Ogrójcu (modlitwa o wypełnienie się woli Bożej)
 • Druga Tajemnica Bolesna – Ubiczowanie (modlitwa o umartwienie zmysłów)
 • Trzecia Tajemnica Bolesna – Cierniem ukoronowanie (modlitwa o królowanie Chrystusa w naszych sercach)
 • Czwarta Tajemnica Bolesna – Dźwiganie Krzyża (modlitwa o cierpliwe znoszenie prób)
 • Piąta Tajemnica Bolesna – Ukrzyżowanie (modlitwa o darowanie win)
 • Pierwsza Tajemnica Chwalebna – Zmartwychwstanie (modlitwa o wiarę)
 • Druga Tajemnica Chwalebna – Wniebowstąpienie (modlitwa o chrześcijańską nadzieję)
 • Trzecia Tajemnica Chwalebna – Zesłanie Ducha Świętego (modlitwa o dary Ducha Świętego)
 • Czwarta Tajemnica Chwalebna – Wniebowzięcie (modlitwa do Jezusa przez Maryję)
 • Piąta Tajemnica Chwalebna – Ukoronowanie (modlitwa o łaskę wytrwania do końca)

- ODMÓW JEDNO „OJCZE NASZ”

- ODMÓW DZIESIĘĆ „ZDROWAŚ MARYJO”, ROZWAŻAJĄC PIERWSZĄ TAJEMNICĘ RÓŻAŃCA. PO KAŻDYM „ZDROWAŚ MARYJO, ŁASKI PEŁNA, PAN Z TOBĄ, BŁOGOSŁAWIONAŚ TY MIĘDZY NIEWIASTAMI I BŁOGOSŁAWIONY OWOC ŻYWOTA TWOJEGO, JEZUS” DODAJ:

  Przy Tajemnicach Radosnych:
 • „któregoś, o Panno, z Ducha Świętego przyjęła”…
 • „któregoś, o Panno, do Elżbiety zaniosła”…
 • „któregoś, o Panno, porodziła”…
 • „któregoś, o Panno, do świątyni zaniosła”…
 • „któregoś, o Panno, w świątyni znalazła”…
 • Przy Tajemnicach Bolesnych:

 • „który za nas Krwią się pocił”…
 • „który za nas był ubiczowany”…
 • „który za nas był cierniem ukoronowany”…
 • „który za nas Krzyż dźwigał”…
 • „który za nas był ukrzyżowany”…
 • Przy Tajemnicach Chwalebnych:

 • „który powstał z martwych”…
 • „który do Nieba wstąpił”…
 • „który nam Ducha Świętego zesłał”…
 • „który wziął Cię, o Panno, do Nieba”…
 • „który w Niebie Cię, o Panno, ukoronował”…

- ODMÓW JEDNO „CHWAŁA OJCU”

- ODMÓW JEDNĄ „MODLITWĘ FATIMSKĄ”
O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba, a szczególnie te, które najwięcej potrzebują Twojego miłosierdzia. Amen.

- POWTARZAJ TĘ KOLEJNOŚĆ PRZEZ POZOSTAŁE TAJEMNICE

WITAJ KRÓLOWO
Witaj Królowo, Matko miłosierdzia, życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj! Do Ciebie wołamy, wygnańcy Ewy; do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przeto, Orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo!

Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko,
abyśmy się stali godni obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Boże, Twój Syn przez swoje życie, śmierć i zmartwychwstanie wysłużył nam wieczne zbawienie, spraw, abyśmy, rozważając te tajemnice w Różańcu Najświętszej Maryi Panny, według nich kształtowali swoje życie i osiągnęli to, co one obiecują, przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

- ZAKOŃCZ MODLITWĘ ZNAKIEM KRZYŻA
Prawą ręką uczyń znak Krzyża przez dotknięcie czoła, następnie piersi, lewego ramienia, a potem prawego, mówiąc: „W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen”.

www.trusaint.com/Polish/
Darmowe DVD, Artykuły i Książki
FREE DVDs & VIDEOS
WATCH & DOWNLOAD ALL OUR DVDs & VIDEOS FOR FREE!