Jan Paweł II, Benedykt XVI, Sobór Watykański II, Antypapieży, Karol Wojtyła

Jan Paweł II, Benedykt XVI, Sobór Watykański II, Antypapieży, Karol Wojtyła

The Amazing Heresies of Benedict XVI Exposed (Benedykt XVI)
Heresies of Benedict XVIThe Amazing Heresies of John Paul II Exposed (Jan Paweł II)
John Paul II kissing the KoranVatican II - Antichrist Council of Apostasy (Sobór Watykański II)
Vatican IIThe Amazing Heresies of Antipope Paul VI Exposed (Paweł VI)
Antipope Paul VIWhy the New Mass and New Rite of Ordination are Invalid (Nowa Msza)
New Mass and New Rite of Ordination
www.trusaint.com/Polish/
Darmowe DVD, Artykuły i Książki
FREE DVDs & VIDEOS
WATCH & DOWNLOAD ALL OUR DVDs & VIDEOS FOR FREE!