Note from Ville Hietanen (Jerome) of ProphecyFilm.com: Currently, I (but not my brother of the “prophecyfilm12” mail) have updated many of my old believes to be more in line with Vatican II and I no longer adhere to the position that Vatican II or the Protestants, Muslims, Buddhists or various Traditionalists Groups and Peoples etc. or the various teachings, Saints and adherents to Vatican II (and other canonized by Vatican II) such as Saint Mother Theresa or Saint Pope John Paul II etc. was heretical or damned or not Catholic (or not the Pope) – or that they are unworthy of this title.

I also ask the forgiveness of Presidents Barack Obama and the Bush family and all other people in power or worldly influence who has been slandered by us, and also of Popes John XXIII, Paul VI, John Paul II, Benedict XVI and Francis I and everyone else, whether Buddhist or Protestant, who has been slandered in our crazy conspiracy theories that judges many in power or religion as being evil or as being part of some evil conspiracy out to enslave mankind through evil means, since this was obviously wrong (as I also understood when I saw videos of their good example and kindness to other human beings, such as just recently with Barack Obama here) and since I have come to understand better that we must not judge others! (Yet, before this and when I was more of a judger, I had no scruple to give other people watching our material the impression that people in power were perhaps evil or part of some evil conspiracy for the only "crime" of making a handsign! And I am really sorry for this and for all the bad examples we have made!)

Why have I changed position? That is simply because the law of conscience is true, and because damnation is something evil, and because the Vatican II Catholic Church and the World (secular people, Freemasons, the Illuminati, Albert Pike etc. who all of them also have been judged evilly by me, and I am sorry for this) are more open to the Law of Conscience and Universal Salvation, whereas the pre-Vatican II Church was not!

In fact, as the crazy conspiracy theories goes, Vatican II was even created in part because of the actions and deeds of the Freemasons etc.!, and so they did a good thing for changing the world to become better with their good thoughts of desiring and wishing Universal Peace, Love, Brotherhood and Understanding amongst all peoples and all countries – instead of there being separation, hate or unworthy feelings for others that repressing and evil teachings such as “that only Catholics or Christians can be saved”, creates in people! And to prove the point to you, I will ask you this: How often have you yourself perhaps personally, as a Christian (or other religious), judged your fellow human brothers and sisters as not being saved or that they will be damned, or even, as not being worthy of being saved, only because he or she was a Muslim, a Buddhist, a Catholic, a Protestant or even a Sinner, such as a Gay or Homosexual? (Forgive me, I too have judged and condemned you before, but not anymore and from now on I will judge you based on the moral life you lead and if you actually love and do good to your loved ones, neighbours and strangers since it is in this where true love and goodness is shown in people, and not in whether they are Catholics, or Muslims, or even Gay since homosexual people also can truly love others and be completely unselfish, even if they are not accepted by every Christian or religious person for their lifestyle, sadly; and instead of being given love, understanding and acceptance for who they are, they are given hate, rejection and even nonacceptance even if they hate no one and are good persons spreading love, and this behavior will of course only breed more hate, contention and ill feelings not only in us if we keep fighting with them, but also in our beloved homosexual brothers and sisters that are human beings with feelings too that needs to be respected!)

Now, as we can see, if one actually believes in this logic or follows this faith and reasoning in life of condemning and judging others based on mere faith instead of actual evil acts, then one is not actually believing in Universal Brotherhood and Sisterhood amongst our respective halves (our fellow human beings that does not yet share the same faith, beliefs or lifestyles as we do), but one is rather believing in and following repression and seclusion and of providing an ultimate good (such as eternal salvation) only for one's own – and that is clearly wrong! And that is why I admire all the good now that every human being does for our fellow human brothers and sisters, whoever they are or whatever groups they are, such as the Vatican II, the World, the Catholics and Christians, Muslims, Buddhists and Jews, believers and unbelievers alike, even Antichrists and every other Religious peoples and groups and even Gays and the Freemasons, for all the good they do and believe in, who follow their conscience by loving everyone and unifying everyone into one similar and likeworthy family, so that we all may be friends and love each other and see each other in the next life instead of being separated, as sadly was formerly taught and believed in by the majority if people both in and outside the Church!

For more information on this topic and why I have changed position, and why damnation is evil and why the Vatican II Church teaches something good with being more open to universal salvation and the law of conscience, see these posts (please see both of them, they are very important):

https://against-all-heresies-and-errors.blogspot.com/2019/08/why-i-no-longer-reject-vatican-ii-or-the-traditional-priests-or-receiving-sacraments-from-them.html

https://against-all-heresies-and-errors.blogspot.com/2019/05/q-why-damnation-and-eternal-torments-is-evil.html

Simply said, salvation for everyone is something infinitely desirable and endlessly good, whereas eternal damnation in torments and fire is the most evil thing that could ever be imagined, and it is stupid to believe (and just silently accept) that our fellow human beings must be damned simply because they held a different faith, or simply because God wills it, or only because they failed in their life. That is why I admire Vatican II now, since they have distanced themselves from repressing and evil teachings like an eternal Hell with torments and fire for our beloved fellow human brothers, sisters, fathers, mothers, children and neighbours etc! and now, instead of focusing on unforgiveness and damnation, the Catholic Church (which is the Church of God) focuses on love, unity, forgiveness, hope and salvation for everyone – which is an eternal true and endlessly good doctrine, since it follows true justice and our conscience which wills eternal good towards everyone and not only towards ones own (even ones enemies, that they may become good so that we may be able to love each other and become best friends).

See: Why I no Longer Reject Vatican II and the Traditional Catholic Priests or Receiving Sacraments from Them (On Baptism of Desire, Baptism of Blood, Natural Family Planning, Una Cum etc.)

Q&A: Damnation and Eternal Torments for Our Children and Beloved Ones is "True" and "Good" but Salvation for Everyone is "Evil" and a "Heresy"?

Heliga Birgitta av Sverige Himmelska Profetior och Uppenbarelser

We are looking for translators. Please contact us here.
Vi söker översättare. Vänligen kontakta oss genom att klicka här.

Köp Heliga Birgittas Uppenbarelser på Lulu (740 Sidor)

Bok 7 - Kapitel 30

Jag såg ett stort slott, likt den klara himmelen. Där var en himmelsk härskara, oräknelig såsom solgranden, och den strålade såsom solens strålar. I slottet satt på en underbar tron en mansperson av obegriplig skönhet, en oändligt mäktig herre, vars kläder voro sällsamma och av outsäglig klarhet. Bredvid honom, som satt på tronen, stod en jungfru, som strålade klarare än solen; hela den himmelska härskara, som var närvarande, hedrade henne som himmelens drottning. Och han, som satt på tronen, upplät sin mun och sade: »Hören, I alla mina ovänner, som leven i världen, ty till mina vänner, som följa min vilja, talar jag icke. Hören, I alla klerker, ärkebiskopar, biskopar och alla Kyrkans lägre ämbetsmän!

Hören, I alla renlevnadsmän, av vad orden I än månden vara! Hören, I konungar, furstar och domare på jorden samt alla I, som tjänen! Hören, I kvinnor, drottningar, furstinnor och alla fruar och tjänarinnor, ja alla, vad stånd och levnadsställning I än månden tillhöra, stora och små, som bebyggen världen, hören dessa ord, som jag, vilken skapat eder, nu talar till eder! Jag klagar över att I haven vikit bort ifrån mig och givit eder tro åt min ovän djävulen, att I haven övergivit mina bud, följen djävulens vilja och lyden hans ingivelser. I tänken icke på, att jag, den oföränderlige och evige Guden, eder Skapare, steg ned från himmelen till en jungfru och tog kött av henne samt vandrade bland eder.

Jag banade ju genom mitt eget exempel vägen för eder och visade eder, hur I skullen gå till himmelen. Jag blev avklädd, gisslad, törnekrönt och så hårt utsträckt på korset, att nästan alla senor och leder i kroppen brusto. Jag hörde all smälek och utstod den föraktligaste död och det bittraste hjärteve för eder frälsnings skull. Allt detta given I, mina ovänner, icke akt på, ty I ären bedragna. I bären djävulens ok och börda med all dess bedrägliga sötma, men I veten det ej och kännen det ej, förrän en oändlig sorg, förorsakad av denna gränslösa börda, nalkas eder. Men detta är eder icke nog, utan så stort är edert övermod, att om I kunden stiga högre än jag, så skullen I gärna göra det. Och så stor är eder köttsliga lusta, att I hellre viljen undvara mig än övergiva eder oordnade begärelse. Eder vinningslystnad är omättlig liksom en säck med hål i bottnen, ty det finns intet som kan mätta den.

Därför svär jag vid min gudom, att om I dön i det tillstånd, i vilket I nu ären, så skolen I aldrig få se mitt ansikte, utan för edert högmod skolen I sänkas så djupt i helvetet, att alla djävlar skola vara över eder, otröstligt pinande eder; för eder kättja skolen I fyllas med förfärligt, djävulskt gift, och för eder vinningslystnad skolen I fyllas med smärta och ångest och bliva delaktiga av allt ont som finns i helvetet. O mina ovänner, leda, otacksamma och vansläktade, I tycken mig vara såsom en död mask om vintern, och därför gören I vad I viljen och haven framgång.

Fördenskull skall jag stå upp om sommaren, och då skolen I förstummas och icke kunna undfly min hand. Dock har jag, o mina ovänner, återlöst eder med mitt blod, och jag begär ingenting annat än edra själar. Återvänden därför till mig med ödmjukhet, så skall jag nådeligen taga emot eder såsom barn. Kasten av eder djävulens tunga ok, kommen ihåg min kärlek och skåden i edert samvete, att jag är ljuv och mild.»

Innehållsöversikt - Bok 1
Innehållsöversikt - Bok 2
Innehållsöversikt - Bok 3
Innehållsöversikt - Bok 4
Innehållsöversikt - Bok 5 "Frågornas Bok"
Innehållsöversikt - Bok 6
Innehållsöversikt - Bok 7
Innehållsöversikt - Bok 8
Innehållsöversikt - Bok 9 "Bifogade Uppenbarelser"
Innehållsöversikt - Bok 10 "Frälsarens Ordensregel"
Innehållsöversikt - Bok 11 "Ängelns Lovsång"
Innehållsöversikt - Bok 12 "Fyra Böner"
Innehållsöversikt - Brev och Uppenbarelser hämtade ur andra källor
Glöm inte att läsa dessa uppenbarelser och andra andliga skrifter varje dag och skriv ut kopior så att de finns tillgängliga. Informera även andra om denna hemsida för att rädda deras själ. För mer information klicka här.
Vill ni kontakta oss, skicka gärna ett e-mail till klicka här
To bookmark this page in Mozilla Firefox, please press Ctrl+D on your keyboard.

Make trusaint.com your Homepage

E-mail this page to anyone you know to save his Soul please!
www.trusaint.com
Free DVDs, Articles and Books
FREE DVDs & VIDEOS
WATCH & DOWNLOAD ALL OUR DVDs & VIDEOS FOR FREE!